Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Mylle

Stijn Streuvelsstraat 26

8570 Ingooigem

Hoofdapotheker: Heleen Mylle

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0811.322.945

Machtigingsnummer APB: 341801

Telefoonnummer: 056 77 78 43

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.